Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Rok 2024

NÁVRAT K TRADIČNÝM REMESLÁM 2024

3. 2.  - 4. 2. 2024

KOŠIKÁRSTVO

Lektorka Eva Michalíková

 

2. 3.  - 3. 3. 2024

PALIČKOVANIE

Lektorka Kristína Podmanická

 

13. 4.  - 14. 4. 2024

SKLOMAĽBA

Lektorka Ľubica Maliariková

 

27. 4.  - 28. 4. 2024

HRNČIARSTVO

Lektorka Simona Komanek