Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Koncerty

„Tóny v rytme života"

Hudba a tanec sú druhmi umenia, ktorými človek bez použitia slov vypovedá sám o sebe. Ľudstvo po celé stáročia využíva hudbu, spev a tanec ako originálny spôsob sebavyjadrenia i vzájomnej komunikácie. Pre niekoho sú tieto druhy umenia vítaným spoločníkom voľných chvíľ, pre iných sú priam zmyslom života.

Našou hudobnou ponukou sa snažíme osloviť jedných i druhých. V tejto oblasti už 11 rokov ponúkame koncerty rozličných žánrov pre širokú verejnosť - od vážnej hudby (Nedeľná klasika) po menšinové žánre a džez (Štvrtok? Jedine koncert!). Osobitným projektom je cyklus koncertov vážnej hudby Klasika na zámku, ktorý je zasadený do historických priestorov hornej Nitry.

 

Štvrtok? Jedine koncert!

Cyklus koncertov organizuje Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi od roku 2009.

Zámerom koncertného cyklu je skvalitňovať hudobný život v našom regióne, naďalej prinášať do Prievidze a na hornú Nitru chýbajúcu ponuku džezovej hudby a menšinových žánrov, hudobníkov na špičkovej profesionálnej úrovni, priblížiť poslucháčom menej komerčné žánre a naďalej vychovávať poslucháčsku základňu pre kvalitnú nekomerčnú hudbu.

Svojou inovatívnou a novátorskou dramaturgiou, ktorá sa snaží divákom každý rok priniesť niečo objavné, či už sa týka hudobných projektov ako takých, alebo nových projektov hudobných zoskupení a jednotlivcov, ktorí si v regióne vybudovali poslucháčsku základňu, po hudbe tohto typu vzniká prirodzený dopyt.

Cieľom je aj podpora a prezentácia slovenských džezových formácií a interpretov, ako aj predstaviteľov iných menšinových žánrov, ďalej hudobníkov z radov slovenskej profesionálnej hudobnej scény. Dramaturgia býva doplnená aj renomovanými inšpiratívnymi zahraničnými hosťami.


 

Nedeľná klasika

Projekt zahŕňa koncerty vážnej hudby v priestoroch Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.

Naším zámerom je priniesť klasickú hudbu, a to najmä 20. a 21. storočia reprezentovanú slovenskými interpretmi a hudobnými zoskupeniami a súčasnými skladateľmi tiež najmä slovenskými. 

Nedeľná klasika je určená milovníkom vážnej hudby, hudobníkom regiónu horná Nitra a samozrejme širokej verejnosti. Poslaním koncertov je šírenie osvety v oblasti súčasnej vážnej, či experimentálnej hudby a propagácia slovenských interpretov tejto hudby, ako aj slovenských skladateľov súčasnej vážnej hudby 21. storočia.


 

Klasika na zámkoch, hradoch a kaštieľoch

Cyklus koncertov vážnej hudby, ktoré sa konajú v kaštieľoch, kostoloch a iných historických objektoch v okresoch Prievidza a Partizánske. Spájame vážnu hudbu s historickou architektúrou týchto priestorov, ktoré nielen svojou atmosférou, ale i vynikajúcimi akustickými podmienkami ponúkajú divákovi i umelcom kvalitný umelecký zážitok v priestoroch, kam klasická hudba bezpochyby patrí. 

Podporujeme slovenskú hudobnú scénu a jej protagonistov s cieľom prilákať na koncerty divákov. Novátorskou a invenčnou dramaturgiou chceme nielen vzdelávať v oblasti súčasného hudobného diania, ale aj prilákať k tejto hudbe čoraz väčšie množstvo ďalších divákov nielen z radov profesionálnych hudobníkov a umelcov žijúcich v regióne (hudobných pedagógov, hudobníkov, pedagógov ZŠ a SŠ, výtvarníkov, divadelníkov a iných), ale aj širokú verejnosť, ktorá sa s vážnou - klasickou hudbou bežne nestretáva. 

 


Kontakt: Mgr. Magdaléna Hianiková, DiS.art; 046 / 512 18 20, 0901 918 822; hudba@rkcpd.sk

Štvrtok? Jedine koncert!

Nedeľná klasika

Klasika na zámkoch, hradoch a kaštieľoch