Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Rok 2020

NÁVRAT K TRADIČNÝM REMESLÁM II.

29. 2.  - 1. 3. 2020

KOŠIKÁRSTVO

Lektorka Eva Michalíková

 

20. - 21. 6. 2020

HRNČIARSTVO

Lektorka Izabela Chylová

 

19. - 20. 9. 2020

DROTÁRSTVO

Lektor Tibor Bartoš

 

28. - 29. 11. 2020

PALIČKOVANÁ ČIPKA

Lektorka Kristína Podmanická

 

12. - 13. 12. 2020

MAĽBA NA SKLO

Lektorka Ľubica Maliariková