Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Etnologické projekty

„Ak má človek prežiť, musí sa naučiť mať radosť zo zásadných rozdielov medzi ľuďmi a medzi kultúrami. Naučí sa, že rozdiely v myšlienkach a správaní sú očarujúce, sú časťou zaujímavej rozmanitosti života, nie niečím, čoho sa treba báť.“ 

(Gene Roddenberry, americký televízny scenárista a producent, 1921 – 1991)

  

Etnológia je jednou z vied o človeku, kultúre a spoločnosti. Skúma život človeka v spoločnosti a vysvetľuje, ako sa vyvíja a funguje kultúra. Zaoberá sa štúdiom kultúr rôznych národov v historickej perspektíve. K témam etnologického výskumu patria napríklad otázky socializácie a identity, komunikácie a jazyka, rodu a etnicity, ako i vysvetlenie konkrétnych náboženských, ekonomických a politických javov.

  

Vďaka tejto vede nadobudne spoločnosť vedomosti o

 • tradičnej ľudovej materiálnej (strava, odev, staviteľstvo a bývanie, agrárna kultúra, remeslá a výroba),
 • duchovnej a sociálnej kultúre Slovenska,
 • problematike Slovákov v zahraničí,
 • urbánnej etnológii,
 • ale aj poznatky o náboženstvách sveta, geografii sveta, európskych i mimoeurópskych národoch a kultúrach.  

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

  


REALIZOVALI SME AJ

 • Handrárska izba - založenie pamätnej izby v Kamenci pod Vtáčnikom 
 • Korene a výhonky - fotografická a filmová tvorba Karola Plicku a fotografie súčasných autorov inšpirovaných jeho tvorbou. Súčasťou výstavy bola aj expozícia miniatúr ľudovej architektúry Jozefa Murína z Nemeckej
 • Nemaj strach zo psa - projekt pre deti na odbúranie strachu zo psov
 • Tisíc očí - výchovno-vzdelávacie podujatie a výstava fotografií asistenčných psov a maľovaných obrázkov detí, zobrazujúcich psa ako štvornohého pomocníka
 • Pavol Barabáš - Dialóg s planétou - fotografie dokumentaristu Pavla Barabáša zachytávali rôznorodosť ľudských kultúr i geografickú pestrosť planéty
 • Úvahy v zrkadle času - autorská výstava fotografií Ondreja Miháľa o dolnozemských Slovákoch
 • Moja Kanada - výstava fotografií dolnozemského Slováka Ondreja Miháľa, žijúceho v Kanade
 • Modrá láska - príbeh tetovania od múmií až po umenie. Etnografická výstava o zdobení tela, ktoré je rovnako staré ako ľudstvo
 • Misia - slovenskí saleziáni vo svete
 • Pavol Barabáš: premietanie filmov Trou de Fer; Pygmejovia - deti džungle
 • Povedz mi, ako píše a ja ti poviem, kto si - jedinečné workshopy, kde lektormi / prednášateľmi boli cudzinci žijúci na Slovensku
 • Písmenkové svety - výstava šlabikárov z celého sveta a učebných pomôcok. Venovaná Roku sv. Cyrila a Metoda
 • V mene kráľa a kráľovnej - vyhodnotenie súťaže zameranej na priblíženie významných udalostí z histórie Prievidze, Bojníc, Novák a Nitrice pri príležitosti okrúhlych výročí v roku 2013 (900 rokov od prvej písomnej zmienky o Prievidzi, Bojniciach, Novákoch a Nitrici v Zoborskej listine, 630. výročie udelenia mestských privilégií udelených Prievidzi kráľovnou Máriou)
 • Dobrodružstvo s Bohom v Afrike - výstava fotografií misie Shelui, ktorá bola spojená so sprievodným slovom autorky fotografií Emílie Bihariovej - misijnej dobrovoľníčky v Tanzánii a  Blanky Cvengrošovej; RKC v Prievidzi pomohlo deťom v Afrike - Putovanie počítadiel
 • Svet očami Karola Benického - výstava fotografií Karola Benického, ktorý bol umeleckým fotografom, vydavateľom, cestovateľom a zakladateľom Medzinárodného knižného majálesu Zlatá Praha
 • Šestnásťtisíc kilometrový pochod - cestovateľská prezentácia Petra Hirscha o dlhej pešej púti z Dvora Králové nad Labem do Santiaga de Compostela, Ríma a Jeruzalemu v Izraeli
 • Pacifik: Z Nového Zélandu na Havaj - cestovateľská beseda s Martinou Přibylákovou
 • Madagaskar a Móric Beňovský - cestovateľská beseda s Vladimírom Dudlákom
 • Mačovský gazdovský dvor - trojdňová tvorivá dielňa výroby gájd, otvorenie gazdovských dvorov, tradičná kuchyňa, ukážky ľudových remesiel, hudobný program gajdošov, folklórny program. Podujatie sa konalo v rámci mikroprojektu Hornonitrianske folklórne leto.
 • Beduíni v Sýrskej púšti - výstava fotografií z terénnych výskumov Marwana Al-Absiho a Jaroslava Čukana
 • Za židovskou kultúrou na Slovensku - projekt v spolupráci so Židovským kultúrnym inštitútom v Bratislave prostredníctvom viacerých aktivít na priblíženie súčasného života tejto komunity, na ich kultúru, tradície a postavenie v spoločnosti. Jeho súčasťou bola repríza výstavy fotografií Sme tu! We are here!“ doplnená prednáškami a koncertom hudobnej skupiny Preβburger Klezmer Band.
 • Magická Venezuela - cestovateľská beseda s Michalom Chmeliarom
 • Crème de la crème 2 - prehliadka francúzskych filmov
 • Cine Vitaj - prehliadka talianskych filmov
 • Zabavte sa našimi kvízmi - vedomostné kvízy o regióne horná Nitra (kultúra, história, osobnosti, zaujímavosti, príroda, šport)

Súťaž v etnologickom výskume

Pripravili sme pre vás vedomostné kvízy o regióne horná Nitra (kultúra, zaujímavosti, osobnosti, príroda, šport)

Fotogaléria

15 fotografií