Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Nositelia tradícií

Podujatie Nositelia tradícií je celoštátnou súťažou prehliadkou určenou pre dedinské folklórne skupiny. Uskutočňuje sa na troch úrovniach – regionálne, krajské a celoštátne kolo.

Poslaním prehliadky je aktivizovať dedinské folklórne skupiny, vychádzajúc z ich pravidelného pôsobenia. Podujatie má za cieľ predstaviť výsledky práce dedinských folklórnych skupín smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života dedinského spoločenstva.

Súťaž je postupová a koná sa každé tri roky.

Z regionálnej súťaže môže do krajského kola súťaže postúpiť za jeden okres jedno súťažné číslo s priamym  postupom, z krajskej postupovej súťaže môže postúpiť na celoštátnu úroveň jedno súťažné číslo s priamym postupom.

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 

 


Archív obsahuje prierez ročníkov súťaže a prehliadky Nositelia tradícií