Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Rok 2023

15. 1. 2023 / Adventure Strings

Novoročný koncert sláčikového kvarteta členov Štátneho komorného orchestra Žilina a Slovenskej filharmónie.

Účinkovali Slavomír Glos - 1. husle, Ivo Remenec - 2. husle, Roman Rusňák - viola a Klaudia Remencová - violončelo


 

2. 4. 2023 / Koncert vážnej hudby

Koncert sláčikového kvarteta Konzervatória Tolstého, Bratislava a violistu Martina Rumana.

Účinkovali Simona Bohovičová - 1. husle, Jana Mária Gabčová - 2. husle, Matej Michalec - viola, Nikola Adamcová - violončelo a Martin Ruman (a.h) - viola