Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

PRIX PRO PATRIA

Ocenenie PRIX PRO PATRIA je výnimočný projekt propagácie objektov ľudovej architektúry hornej Nitry.

Cieľom je zviditeľniť a morálne oceniť tých, ktorí sa z vlastného rozhodnutia rozhodli zachovať a obnoviť tradičnú architektúru na hornej Nitre.

Vyhlasovateľom je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi pod záštitou generálneho riaditeľa Pamiatkového úradu SR Pavla Ižvolta.

Podujatie je súčasťou Hornonitrianskych folklórnych slávností.

Autorom projektu je historik umenia Jozef Lenhart, ktorý zmapoval a spracoval históriu všetkých nominovaných domov.