Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Nositelia tradícií z hornej Nitry (osobnosti)

Kultúrne dedičstvo, to nie sú len kultúrne pamiatky, ale zahŕňa aj
  • tradície,
  • múzické umenie,
  • spoločenské zvyklosti,
  • slávnostné udalosti,
  • vedomosti a skúsenosti týkajúce sa prírody a vesmíru,
  • alebo vedomosti a zručnosti potrebné pre tradičné remeslá, ktoré označujeme pojmom nehmotné kultúrne dedičstvo.

Výrazné osobnosti (nositelia tradície) môžu pôsobiť ako motivačný faktor, ktorí tradíciu odovzdávajú ďalej.

 

Nositelia tradícií z hornej Nitry

Osobnosť

Druh kultúrneho dedičstva

Katarína Súkeníková z Novák

Bábkarstvo

Ľubica Maliariková st. z Prievidze

Maľba na skle

Juraj Dufek z Bojníc

Gajdy a gajdošská kultúra

Bc. Katka Súkeníková z Novák (1965 - 2017) – bábkarka telom i dušou

Ľubica Maliariková z Prievidze

Juraj Dufek z Bojníc - popredný slovenský odborník na gajdy