Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Letné slávnosti troch dolín

Ide o jednodňový festival, ktorý poskytuje možnosť prezentovať sa folklórnym kolektívom pôsobiacim v obciach rudnianskej, belianskej a vestenickej doliny.

Každoročne sa koná v letnom období v inej obci subregiónu.

Podujatie tvorí slávnostná sv. omša za nositeľov tradícií spojená s krojovaným sprievodom obcou a ucelené programové bloky vytvorené z vystúpení detských a dospelých folklórnych kolektívov.

Organizátori: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, obce belianskej, rudnianskej a vestenickej doliny

 


Archív obsahuje prierez ročníkov podujatia Letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny.

Od roku 2022 aj vestenickej doliny a to pod názvom Letné slávnosti troch dolín.