Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Rok 2021

12. 2. 2021

LIFECOMP: KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI V ONLINE PRIESTORE

Webinár o komunikácii v online priestore.

 

25. 2. 2021

ŽIJEME ZDRAVO: HORMONÁLNA JOGOVÁ TERAPIA

Súčasťou online prezentácie boli aj ukážky cvičenia v podaní Janky Šramkovej.

 

17. 3. 2021

PRECVIČTE SI MOZOG - TRÉNING PAMÄTI

Online tréning pamäti v rámci "Týždňa mozgu".

 

26. 3. 2021

ŽIJEME ZDRAVO: BEHÁME ZDRAVO

Online diskusia s hosťami o behu. Prečo začať behať? Ako to robiť správne, mať z toho radosť a ako sa vyhnúť chybám a zraneniam.

 

30. 3. 2021

LIFECOMP: AKO POROZUMIEŤ EMÓCIÁM POMOCOU ARTETERAPIE

Webinár poviedla lektorka - psychologička a arteterapeutka Katarína Mihinová.

 

12. 4. 2021

LIFECOMP: KRITICKÉ MYSLENIE

Webinár o zodpovednosti a moci, kritickom myslení a ľudských právach s lektorom Tomášom Földesom zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

 

20. 4. 2021

ŽIJEME ZDRAVO: VČELIA ALCHÝMIA

Online diskusia s hosťami o tom, prečo sú včely jedinečné, akú úlohu zohrávajú včely v meste a o prírodnej liečbe včelími produktami.

 

4. 6. 2021

LIFECOMP: DOBI SA - SVOJPOMOC V NÁROČNÝCH SITUÁCIÁCH

Webinár s lektorkou Zuzanou Majchrákovou o tom,  ako rozpoznávať stres, zistiť stav svojej súčasnej energie, zvyšovať svoju rezilienciu v praxi a praktizovať dychové a relaxačné cvičenia.

 

7. 7. - 16. 7. 2021

GALÉRIA OTVORENÁ DEŤOM

Tvorivé dielne pre deti vo veku od 6 do 12 rokov.

 

21. 9. - 22. 9. 2021

DNI SENIOROV: TRÉNING PAMÄTI

V rámci projektu Dni seniorov. Pri príležitosti Svetového dňa Alzheimerovej choroby. O tom, že pamäť aj mozog by sme si mali namáhať všetci a v každom veku, nás presvedčila Mgr. Antónia Bartošová.

 

29. 9. 2021

DNI SENIOROV: VITIE JESENNÉHO KVETINOVÉHO VENCA

V rámci projektu Dni seniorov. Tvorivá dielňa s Petrou Oboňovou.

 

11. 10. 2021

DNI SENIOROV: ŽIJEME ZDRAVO - TELOM A DUŠOU

V rámci projektu Dni seniorov. Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, Európskeho dňa depresie (10.10.). Diskusia o duševnom zdraví spolu s psychiatričkou MUDr. Darinou Hrabovskou a psychologičkami Mgr. Veronikou Ragan a Mgr. Evou Bartovou.

 

14. 10. 2021

PREVENCIA VYBRANÝCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV

Odborný webinár v spolupráci s Národným osvetovým centrom.

 

18. 10. 2021

DNI SENIOROV: BYLINKOVÁ ŠKOLA - PRÍRODNÁ LEKÁREŇ

Prednáška o liečivých rastlinách, bylinkách s Adrianou Polereckou v rámci projektu Dni seniorov..

 

30. 10. 2021

DNI SENIOROV: OVOCINÁRSKY KOMPAS

Prednáška s uznávaným odborníkom Ing. Mariánom Komžíkom v rámci projektu Dni seniorov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov (20.10.) a Dňa pôvodných odrôd jabĺk (21.10.). Staré verzus nové odrody ovocných stromov.

 

18. 11. 2021

VPLYV TERAPEUTICKEJ ROZPRÁVKY NA DUŠEVNÚ POHODU DETÍ

Webinár v oblasti prevencie pre rodičov cez ZOOM s lektorkou Andreou Nagyovou.

 

19. 11. 2021

PRIEVIDZA - BUBNUJEME, ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ

„Bubnovačka“, ktorá upozorňuje na dôležitosť ochrany detí pred násilím.

 

19. 11. 2021

PRÁVA DIEŤAŤA

Webinár pod vedením lektorky Mgr. Niny Szabovej zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva.