Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Detská dramatická tvorivosť

„Život hrou“

 

Je druhom detskej hry a zároveň metódou osvojovania si vedomostí.

Nie je to teda detské divadlo napodobňujúce divadlo dospelých, ale skôr pedagogický proces, ktorého cieľom je rozvoj detskej osobnosti, spontánnosti, tvorivosti prostredníctvom tvorby umeleckého diela.

 

Regionálna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti