Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Eniki beniki

Je regionálna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov a detského hudobného folklóru, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR.  

Poslaním súťaže je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove, viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi. 

Súťaž je postupová a každoročne sa strieda ako prehliadka detských folklórnych súborov (Eniki beniki) a detského hudobného folklóru (Vidiečanova Habovka).

Z regionálnej súťaže môže do krajského kola súťaže postúpiť za jeden okres jedno súťažné číslo s priamym postupom, z krajskej postupovej súťaže môže postúpiť na celoštátnu úroveň jedno súťažné číslo s priamym postupom.

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/eniki-beniki/

 


Archív obsahuje prierez ročníkov súťaže a prehliadky Eniki beniki