Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Aktuality

4.4.2024

Regionálna súťaž a výstava tvorby neprofesionálnych fotografov hornej Nitry AMFO

25.3.2024

Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí

25.3.2024

Regionálna postupová súťaž a prehliadka ochotníckeho javiska hornej Nitry - detská dramatická tvorivosť, divadlo mladých a divadlo dospelých

20.3.2024
20.3.2024

Vzdelávacie podujatie z cyklu Spoznaj, zaži, nauč sa, ktoré je súčasťou projektu RKC Podajme tradíciu nasledovníkom (10. 3. 2024).

14.3.2024
26.2.2024

Regionálna postupová súťaž neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza vo všetkých odboroch výtvarnej tvorby