Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Klasika na zámkoch, hradoch a kaštieľoch

  • Projekt Klasika na zámku zahŕňa cyklus koncertov vážnej hudby, ktoré sú umiestnené do historických priestorov regiónu hornej Nitry. Konajú sa v kaštieľoch, kostoloch a iných historických objektoch v okresoch Prievidza a Partizánske.
  • Zámerom projektu je prepojenie vážnej hudby s historickou architektúrou týchto priestorov, ktoré nielen svojou atmosférou, ale i vynikajúcimi akustickými podmienkami ponúkajú divákovi i umelcom kvalitný umelecký zážitok v priestoroch, kam klasická hudba bezpochyby patrí. 
  • Cieľom je umožniť regionálnemu divákovi kontakt s profesionálnou klasickou hudbou, podporiť slovenskú hudobnú scénu a jej protagonistov a prilákať na koncerty divákov, pre ktorých sa návšteva koncertu stane pravidelnou súčasťou ich kultúrneho života. Novátorskou a invenčnou dramaturgiou ich nielen vzdelávať v oblasti súčasného hudobného diania, ale aj prilákať k tejto hudbe čoraz väčšie množstvo ďalších divákov nielen z radov profesionálnych hudobníkov a umelcov žijúcich v regióne (hudobných pedagógov, hudobníkov, pedagógov ZŠ a SŠ, výtvarníkov, divadelníkov a iných), ale aj širokú verejnosť, ktorá sa s vážnou - klasickou hudbou bežne nestretáva.
  • Osloviť chceme aj detského poslucháča, najmä žiakov ZUŠ v regióne, aby sme u nich vzbudili chuť do hry a motivovali ich k profesionálnej hudobnej dráhe, minimálne však vychovali poslucháča vážnej hudby ďalšej generácie.

Prehľad koncertov za rok 2022

Prehľad koncertov za rok 2021

Prehľad koncertov za rok 2020

Prehľad koncertov za rok 2019

Prehľad koncertov za rok 2018