Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Rok 2018

18. 3. 2018 / Nao Higano a Zuzana Biščáková 
zlatá sála neobarokového kaštieľa v Klátovej Novej Vsi

Spev a klavír


 

13. 4. 2018 / Fero Király: Philip Glass Dances
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Skladby svetového minimalizmu pre elektrický organ. Atmosféru koncertu doplní videoprojekcia Jakuba Pišeka.


 

25. 6. 2018 / Adventure Strings 
vodný hrad Šimonovany

Sláčikový koncert s prednáškou o muzikoterapii.


 

22. 9. 2018 / Spevácky zbor Úsmev, Prievidza a spevokol Brodzany
Slovanské múzeum A. S. Puškina (Kaštieľ Brodzany) 

Koncert Spevokolu Brodzany (dirigentka Gréta Švercelová) a Spevácky zbor Úsmev, Prievidza (dirigentka Anežka Balušinská).


 

28. 10. 2018 / Martin Ruman a Alena Hučková
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Violista Slovenskej filharmónie Martin Ruman z Prievidze a klaviristka Alena Hučková.


 

11. 11. 2018 / Fakultný miešaný spevácky zbor Omnia 
obradná miestnosť OcÚ, Nitrianske Pravno

Koncert Fakultného miešaného speváckeho zboru OMNIA zo Žiliny (dirigentka Monika Bažíková).


 

21. 11. 2018 / PiaTango Project 
renesančný kaštieľ Klátova Nová Ves 

Skladby jedného z najvýznamnejších skladateľov argentínskeho tanga Astora Piazzollu a iných.