Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Archív vzdelávacích podujatí

Archív obsahuje vzdelávacích podujatí na úseku vzdelávania a prevencie: sociálna prevencia, environmentálna výchova a záujmové vzdelávanie