Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Strunobranie

Strunobranie je krajská postupová súťaž a prehliadka autorskej piesňovej tvorby v slovenskom jazyku, ktorá je určená pre vekové kategórie mládež a dospelí.Koná sa každý rok.

Jej cieľom je podchytiť talentovaných inštrumentalistov a vokalistov rôznych hudobných žánrov, podporiť a rozvíjať ich autorskú tvorbu - hudobnú i textársku v slovenskom jazyku, umeleckú a koncertnú činnosť, konfrontovať výsledky a prezentáciu týchto jednotlivcov a hudobných zoskupení v rôznych hudobných žánroch populárnej hudby.

Cieľom je umožniť hudobníkom koncertovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou, podporovať a prispievať k rozvíjaniu umeleckej a koncertnej činnosti hudobníkov, pozdvihnúť a odborne usmerniť túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti, ktorá si vyžaduje systematickú prácu s hudobne talentovanými inštrumentalistami a vokalistami v jednotlivých regiónoch Slovenska. Dôraz sa kladie na umeleckých vedúcich hudobných telies, autorov (aranžérov) piesní a skladieb.

Súťažná prehliadka prešla od svojich začiatkoch v 90-tych rokoch rôznymi zmenami, či už v názve prehliadky, alebo jej celkovým zameraním. Pôvodne sa sústreďovala najmä na žánre folk, country a trampskú pieseň.  Rokmi sa začali hudobné žánre rozširovať o world music a populárnu hudbu. Podmienka autorskej tvorby v slovenskom jazyku sa stala súčasťou propozícií až v roku 2018.

Krajská prehliadka sa konala v regióne na viacerých miestach (Čereňany, Kanianka, Lesopark Prievidza, Námestie slobody v Prievidzi, park Skotňa v Prievidzi) a privítala viacerých regionálnych hostí, ako aj známe mená najmä slovenskej folkovej a country scény (Peter Janků, Soňa Horňáková, Country Limit Club, ZVA 12 – 28 Band, Ria Ferčáková - Bez pardonu, Nany Hudák & SHZ a iných).

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

 


Archív obsahuje prierez ročníkov krajskej postupovej súťaže Strunobranie.
Od roku 2022 pod názvom KONTAKT.

  • Rok 2016

  • Rok 2015

  • Rok 2014

  • Rok 2014
  • Rok 2013
  • Rok 2012