Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Prievidzské zborové dielne

Školiteľské podujatie organizuje Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a Spevácky zbor Rozkvet od roku 2015.

Podujatie je určené pre milovníkov zborového spevu z celého Slovenska, ktorí si počas dvoch dní môžu zaspievať v troch dielňach zborového spevu pod vedením renomovaných lektorov.

Počas celého trvania projektu bola každá z dielní venovaná osobitnej téme (úpravy slovenských ľudových piesní, súčasné trendy v zborovom speve, chrámová tvorba a iné).

Lektormi v rokoch 2015 – 2019 boli

  • Ing. Ján Glos, PaedDr. Alfonz Poliak PhD.
  • Mgr. Et. Mgr. art. Monika Bažíková, ArtD.
  • Mgr. art. Pavol Bažík

Vyvrcholením dielní je vždy spoločný koncert frekventantov a vystúpenie hosťujúceho speváckeho zboru.

Ako hostia v minulosti vystúpili Miešaný spevácky zbor Omnia zo Žiliny, Spevácky zbor Tristianus z Trstenej, Vokálna skupina Musica Nostra pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi a Spevácky zbor Rozkvet z Prievidze.

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

 


Archív obsahuje prierez školiteľského podujatia Prievidzské zborové dielne