Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Prievidzské zborové dielne 2023

Prievidzské zborové dielne 2023

Termín: od 3.6.2023 do 4.6.2023

Prievidzské zborové dielne organizuje Spevácky zbor Rozkvet v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi od roku 2015.

Dvojdňové vzdelávacie podujatie umožňuje milovníkom zborového spevu pracovať pod vedením renomovaných lektorov, ktorými sú špičkoví zboroví dirigenti zo Slovenska a Českej republiky.

Zámerom dielní je možnosť profesionálneho rastu nielen spevákov - členov speváckych zborov, ale aj ich dirigentov a umeleckých vedúcich, ktorí cez dielne získajú cenné rady a skúsenosti.

Podujatie sa zameriava na tri oblasti zborovej tvorby, ktoré frekventanti absolvujú postupne v rámci jednotlivých blokov.

 

Dielne zborového spevu v roku 2023 sú venované: 

    • Černošským spirituálom (MgA. Kamila Zenklová / ČR)
    • Skvostom zborovej tvorby 20. storočia (Mgr. art Jozef Chabroň, ArtD.)
    • Súčasnej zborovej tvorbe (doc. Mgr. art. Monika Bažíková, ArtD.)

 

Zborové dielne vyvrcholia v nedeľu 4. júna 2023 o 16.00 h,  na ktorom svoje poznatky a zručnosti z dielní zúročia frekventanti dielní pod vedením všetkých troch lektorov a koncert hosťa Speváckeho zboru mesta Senica Cantilena pod taktovkou Jozefa Chabroňa, ktorý je taktiež zbormajstrom Slovenského filharmonického zboru.

Vstupné na záverečný koncert: 5 €


 

Propozície s prihláškou (rtf) v priloženom dokumente.

Prihlášku je potrebné vypísať kompletne podľa pokynov a zaslať v termíne najneskôr do 25. mája 2023 na adresu:

hudba@rkcpd.sk alebo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza

 

 

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia

Miesto konania

sála RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Magdaléna Hianiková, DiS.art; 0901 918 822; hudba@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fotogaléria

6 fotografií