Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Rok 2012

Rok 2012

1. 12. 2011 - 10. 1. 2012

AMA 2011

Hornonitrianska insita / Art Brut

Výstava z tvorby neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza.

 

12. 1. - 20. 1. 2012

PRÍSNE TAJNÉ!

Výstava o dejinách ŠtB popisovala vznik, organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Štátnej bezpečnosti na Slovensku v rokoch 1945 – 1989.

 

1. 2. - 28. 2. 2012

FERDINAND HLOŽNÍK - V PRIEBEHU ČASU...

Výstava k 90. výročiu narodenia autora.

 

5. 3. - 29. 3. 2012

POCTA OTTOVI HOGENOVI

Výstava amatérskej fotografie zameranej na reportážnu fotografiu, šport a kultúru.

 

3. 4. - 4. 5. 2012

PETER ŠOLTÓ - INTROSPEKCIA

Výstava surrealistickej tvorby prievidzského amatérskeho výtvarníka Petra Šoltóa.

 

10. 5. - 6. 6. 2012

MODRÁ LÁSKA

Príbeh tetovania od múmií až po umenie. Etnografická výstava o zdobení tela, ktoré je rovnako staré ako ľudstvo.

 

11. 6. - 6. 7. 2012

LADISLAV VÖRÖS - PRIEREZ TVORBY

Výstava sochárskych a maliarskych diel Ladislava Vörösa.

 

18. 7. - 31. 8. 2012

Z NAJNOVŠEJ TVORBY

Tvorba členov Klubu výtvarníkov okresu Partizánske.

Medailón Heleny Struhárovej z Prievidze.

 

6. 9. - 28. 9. 2012

TAJOMSTVÁ HMYZU

Výstava tropického hmyzu zberateľa Michala Zachara z Prievidze.

 

4. 10. - 31. 10. 2012

MALÁ DOMOV ALEBO DANIEL HEVIER PO ROKOCH OPÄŤ V PRIEVIDZI

Výstava obrazov Daniela Heviera.

 

6. 11. - 30. 11. 2012

PRIZMA 2012

Výstava z tvorby fotografov - amatérov regiónu horná Nitra.

 

6. 12. 2012 - 3. 1. 2013

AMA 2012

Výstava z tvorby neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza.