Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Rok 2023

NÁVRAT K TRADIČNÝM REMESLÁM 2023

11. 2.  - 12. 2. 2023

KOŠIKÁRSTVO

Lektorka Eva Michalíková

 

11. 3.  - 12. 3. 2023

PALIČKOVANIE

Lektorka Kristína Podmanická

 

15. 4.  - 16. 4. 2023

HRNČIARSTVO

Lektorky Izabela Chylová a Simona Komanek