Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Festival moderného tanca detí

Cieľom podujatia je mapovať a zvyšovať úroveň amatérskeho tanca.

Festival prispieva k motivácii tanečných súborov a kolektívov a metodicky ich usmerňuje, rovnako konfrontuje tvorivé prístupy práce kolektívov a choreografov. 

Festivalu sa môžu zúčastniť všetky kluby, súbory, skupiny, krúžky a jednotlivci venujúci sa modernému a módnemu tancu z regiónu horná Nitra.

Nakoľko má festival postupový charakter, po absolvovaní regionálneho kola Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi odporučí jednotlivé kolektívy a sólistov na krajskú súťažnú prehliadku.

Organizátori: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Tanečný klub Fantastic-Elko Prievidza, Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, Mesto Prievidza

 


Archív obsahuje prierez ročníkov Festivalu moderného tanca detí

  • Rok 2022