Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Prievidzské zborové dielne

Termín: od 8.6.2024 do 9.6.2024

Prievidzské zborové dielne organizuje Spevácky zbor Rozkvet v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi od roku 2015.

Dvojdňové školiteľské podujatie záujemcov o zborový spev, ktoré je určené členom speváckych zborov aj jednotlivcom – záujemcom o zborový spev. Podujatie je organizované vo forme tvorivých dielní v oblasti súčasnej zborovej tvorby pod vedením troch renomovaných a skúsených dirigentov, ktoré frekventanti absolvujú postupne v rámci jednotlivých blokov.

Zámerom dielní je možnosť profesionálneho rastu nielen spevákov - členov speváckych zborov, ale aj ich dirigentov a umeleckých vedúcich, ktorí cez dielne získajú cenné rady a skúsenosti.

Propozície s prihláškou (rtf) v priloženom dokumente.

Vyplnenú prihlášku posielajte mailom, alebo prineste osobne do 31. 5. 2024.


Prievidzské zborové dielne budú prebiehať v dňoch 8. – 9. júna v priestoroch Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, Záhradnícka 19.

PROGRAM

sobota 8. júna 2024

8.00 prezentácia účastníkov
9.00 – 12.00 tvorivé dielne: nácvik piesní
14.00 – 18.00 tvorivé dielne: nácvik piesní

nedeľa 9.  júna 2024

9.00 – 12.00 tvorivé dielne: nácvik piesní
17.00 spoločný koncert nacvičených skladieb, koncert hostí

Účinkujú účastníci zborových dielní.
Dirigujú Monika Bažíková, Veronika Veverková, Adam Sedlický.

Hosť: Spevácky zbor sv. Martina, Bojnice
Diriguje Magdaléna Krchňavá.

Vstupné 5 € 

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia

Realizované s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja www.tsk.sk

Miesto konania

sála RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Magdaléna Hianiková, DiS.art; 0901 918 822; hudba@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi