Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

EXit/EXist ...keď umenie lieči dušu

Termín: od 5.10.2023 do 20.10.2023

Cyklus umeleckých workshopov pre ľudí liečiacich sa zo závislosti v rámci projektu EXit/ EXist.

ZO SPÄTNEJ VÄZBY

...aktivity hodnotíme veľmi pozitívne. Pri fraktálnej kresbe, kintsugi aj tanečnej medicíne mali klienti možnosť byť v kontakte so sebou v rámci svojich možností. Tak ako je u nich rôzny postoj k abstinencii, tak aj pri aktivitách ich hĺbka zapojenia bola rôzna. Niektorých klientov aktivity prekvapili. Nečakali, že sa pri nich tak otvoria. Proces, ktorý v nich nastal, ich donútil o sebe premýšľať... Bol to pre nich zážitok. Tanec vnímali ako priestor na uvoľnenie, opadnutie napätia. Pri lepení roztrhanej nádoby videli svoj rozbitý život na črepiny, ale aj šancu, poskladať z neho nový život. Aktivovala sa u klientov aj väčšia chuť maľovať a kresliť. Za o.z. Provital E. B.


5. - 6. október 2023 / 9.00 h 

Fraktálna kresba

Možnosť vidieť seba a svoj život novým spôsobom.

Fraktálna kresba

Fraktálna kresba je liečba umením. Základ kresby sa kreslí vždy so zatvorenými očami. Kreslenie fraktálov je úžasný spôsob ako sa zahĺbiť do svojho vnútra a ako sa spriateliť so svojím vlastným tichom. Fraktálna kresba pôsobí na nás ako psychoterapia alebo relaxácia.

Kresliac fraktály sa človek učí lepšie riadiť svoj čas, múdrejšie organizovať svoj život, stanoviť si priority a zamerať sa na to, čo považuje za aktuálnu úlohu alebo celoživotnú úlohu. Kreslenie fraktálov všeobecne rozvíja kreativitu, intuíciu, trpezlivosť, koncentráciu, sebavedomie, flexibilitu a „ladí“ vzťahy s druhými. Uvoľňuje umelecký potenciál, učí nás veci okolo nás a samých seba vidieť novým spôsobom.

Komu je podujatie určené: klienti o.z. Provital / Centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom pre závislých dospelých

Miesto konania: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19

Lektorka: PhDr. Renáta Hazáková 

 


12. - 13. október 2023 / 9.00 h

Kintsugi

Cesta k celistvosti prostredníctvom vznešenej japonskej techniky

kintsugi

Kintsugi je japonská technika, ktorá oslavuje krásu v tom, čo je prirodzené, vrátane nedostatkov. Čerpá z japonskej filozofie wabi-sabi. Wabi znamená "elegantná krása skromnej jednoduchosti" a sabi "plynutie času a postupné opotrebovávanie". 

Odhalenie zraniteľných miest priznaním chýb či ukázaním starých rán vytvára dôveru vo vzťahoch a podporuje vzájomné porozumenie. Je to dôkaz, že všetci sme omylní, že sa liečime a rastieme, že prežijeme zranenia nášho ega, reputácie alebo zdravia, jednoducho, že všetci sme iba ľudia. Vždy môžeme a musíme žiť ďalej, aby sme rozprávali svoj príbeh.  

Komu je podujatie určené: klienti o.z. Provital / Centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom pre závislých dospelých

Miesto konania: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19

Lektorka: PhDr. Renáta Hazáková

 


19. - 20. október 2023 / 9.00 h

Tanečná medicína

Sebapoznanie cez pohyb

tanečná medicína

Už Platón považoval hudbu a tanec za najsilnejší sebapoznávací nástroj. Hovoril, že tanec a hudba prenikajú  predovšetkým do hĺbky duše a ovplyvňuje ju, že rytmus a harmónia prinášajú človeku  dobro a  to spôsobuje, že človek potom aj dobre vyzerá. Existuje veľa rôznych možností ako sa odreagovať, keď pociťujeme stres, nervozitu, keď máme obavy, či nepokoj na duši. Tanec je jednou z nich. Prináša do tela endorfíny, ktoré spôsobujú radosť a nadšenie. Tanec nám sprostredkováva spojenie s naším telom, ukazuje nám cestu k tomu, kto naozaj sme.

Komu je podujatie určené: klienti o.z. Provital / Centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom pre závislých dospelých

Miesto konania: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19

Lektorka: PhDr. Renáta Hazáková 

 


13. - 30. november 2023 / po - pia 9.00 - 15.00 h

Výstava  EXit/ EXist

Výstava výtvarných prác ľudí liečiacich sa zo závislosti, ktoré vznikli počas arteterapie v rámci projektu Exit Exist.

Miesto konania: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19

fraktálna kresba


20. november 2023

EXit/ EXist

Vzdelávací seminár v rámci projektu Exit Exist.

Miesto konania: Reedukačné centrum v Bystričanoch (Chalmová)

vzdelávací seminár

 


Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky - logo

Zabezpečuje

Mgr. Monika Bartušová; 0901 918 819; vzdelavanie@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fotogaléria

18 fotografií