Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Čírenie spomienok / OBSADENÉ

Termín: od 19.9.2023, 14:30 do 21.9.2023

ÚČASTNÍCKY LIMIT JE NAPLNENÝ. ĎAKUJEME!


Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Čírenie spomienok 2023

Tréningy pamäti pre seniorov pripravujeme 12 rokov. Za ten čas sme navštívili mnohé obce a mestá v okrese Prievidza i Partizánske.

Tento rok realizujeme tréningy a ďalšie aktivity projektu čírenie spomienok vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V mene seniorov ĎAKUJEME.

Tak ako vinári číria víno, aby ho zbavili zákalu, my sa pokúsime vyjasniť spomienky seniorov, a to pomocou tréningov pamäti, muzikoterapie a arteterapie. Očistíme myseľ od rušných elementov každodennosti, zahltenia od množstva informácií dnešného sveta... urobíme malú hygienu mysle.

Prvé tréningy pamäti z tohto projektu sme realizovali (14. - 15. 3. 2023) PRE ŠTUDENTOV v rámci celosvetovej kampane Týždeň mozgu.

Pri príležitosti Svetového dňa Alzheimerovej choroby (21. 9.) pokračujeme nasledovnými aktivitami PRE SENIOROV a POMÁHAJÚCE PROFESIE, ale i záujemcov o túto tému: 

Tréning pamäti 2023 / OBSADENÉ

úvodné stretnutie kurzu (10 stretnutí)

Kedy: 19. 9. 2023 o 14.30 h

Miesto konania: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Lektorka

Mgr. Antónia Bartošová

Tréningom pamäti sa venuje už 17 rokov. V tejto oblasti pôsobila aj ako lektorka Univerzity tretieho veku na Žilinskej univerzite v Žiline, detašované pracovisko v Prievidzi. Absolvovala rôzne vzdelávania ako napr. 7 návykov skutočne efektívnych ľudí –FranklinCovey Co., High Impact Presentation – Dale Carnagie Training, Medicínska biochémia a princípy výživy – SZU Bratislava, Tréningy pamäti a terapeuticko- aktivizačné programy – Centrum Memory Bratislava.

Tréning pamäti je preventívny program na posilňovanie pamäti a vitality seniorov. Vedie účastníkov k nezávislosti, prevencii depresívnych nálad a prevencii osamelosti. Prebieha skupinovou formou a tvorí ho cyklus cvičení (jedno cvičenie trvá 90 minút). Ďalšie termíny sa účastníci dozvedia na úvodnom stretnutí.

Muzikoterapia 2023 / OBSADENÉ

...pretože hudba zvyšuje potenciál pamäti a jazykovú vybavenosť.

Kedy a kde: 20. 9. 2023

10.30 h – ZPS Senior Banky, Diviaky nad Nitricou

14.00 h – ZPS Domov dôchodcov Bojnice 

Lektorka

Mgr. Mária Horváthová, Dis. art.

Pôsobí v Združení VOTUM, kde sa snaží podporovať a rozvíjať životy mladých ľudí s mentálnym a viacnásobným postihnutím. V občianskom združení sa venuje dominantne skupinovej muzikoterapii, v rámci ktorej spolu s mládežou tvorí koncerty, ale aj divadelno-hudobné predstavenia pre širšiu verejnosť. V období keď Združenie VOTUM sídlilo v centre integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti pre ťažko a dlhodobo chorých, sa Mária venovala aj individuálnej muzikoterapii pre seniorov. 

Muzikoterapia je terapeutické využitie hudby za nehudobným cieľom. V prípade seniorov umožňuje senzorickú (zmyslovú) stimuláciu rovnako ako sociálnu skúsenosť, kde si starí ľudia môžu spievať, tancovať, skladať piesne, spomínať, rozpamätávať sa a zapamätávať si informácie. Hudba, znejúca navôkol môže povzbudiť starého človeka k tomu, aby sa zaujímal o svoje prostredie. Neverbálne sa majú možnosť prejaviť aj tí, u ktorých hovorené slovo absentuje a pomocou hudby a spevu si tak navodzujú cenné emócie a spomienky.

 

Arteterapia 2023 / OBSADENÉ

pre pomáhajúce profesie a záujemcov o túto tému

Kedy: 21. 9. 2023 o 10.00 h

Miesto konania:  Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Lektorka:

Mgr. Katarína Mihinová - poradenská psychologička, arteterapeutka, lektorka

Arteterapii sa venuje v rámci združenia Artea od r. 2012 – lektorsky vedie vzdelávacie akcie, workshopy, sebaskúsenostné skupiny rôzneho zamerania pre dospelých (napr. vzťahy, emócie, riešenie problémov, zdroje z detstva). Z oblasti arteterapie absolvovala Foundation in Art Therapy Course organizovaný Britskou arteterapeutickou asociáciou v Londýne. Má ukončený výcvik v Symbol terapii, absolvovala semináre KIP a Dlhodobý kurz muzikoterapie. Absolvovala Systematické kurzy arteterapie u p. Novákovej a v spoločnosti Artter, rôzne krátkodobé arteterapeutické semináre.

Obsah vzdelávania:

  • úvod do arteterapie
  • výtvarné hry na rozvoj kognitívnych funkcií so zameraním na pamäť
  • arteterapeutické aktivity a témy zamerané na relaxáciu a uvoľnenie
  • námety ako "si zaspomínať" pomocou arteterapie

 Ďalšie plánované tréningy

obec krátkodobá pamäť dlhodobá pamäť
Poruba 3. 10. 10. 10.
Bojnice 12. 10. 18. 10.
Diviaky nad Nitricou 30. 10. 6. 11.
Sebedražie 9. 11. 16. 11.

Celý projekt ukončíme výstavou v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi 1.12.- 15.12. 2023.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Čírenie spomienok 2023 - plagát

Zabezpečuje

Mgr. Monika Bartušová; 0901 918 819; vzdelavanie@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fotogaléria

35 fotografií