Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Muzikoterapia / OBSADENÉ

Muzikoterapia / OBSADENÉ

Termín: 20.9.2023

ÚČASTNÍCKY LIMIT JE NAPLNENÝ. ĎAKUJEME!


Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Muzikoterapia

...pretože hudba zvyšuje potenciál pamäti a jazykovú vybavenosť.

Kedy a kde: 20. 9. 2023

10.30 h – ZPS Senior Banky, Diviaky nad Nitricou

14.00 h – ZPS Domov dôchodcov Bojnice

Lektorka

Mgr. Mária Horváthová, Dis. art.

Pôsobí v Združení VOTUM, kde sa snaží podporovať a rozvíjať životy mladých ľudí s mentálnym a viacnásobným postihnutím. V občianskom združení sa venuje dominantne skupinovej muzikoterapii, v rámci ktorej spolu s mládežou tvorí koncerty, ale aj divadelno-hudobné predstavenia pre širšiu verejnosť. V období keď Združenie VOTUM sídlilo v centre integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti pre ťažko a dlhodobo chorých, sa Mária venovala aj individuálnej muzikoterapii pre seniorov.

Muzikoterapia je terapeutické využitie hudby za nehudobným cieľom. V prípade seniorov umožňuje senzorickú (zmyslovú) stimuláciu rovnako ako sociálnu skúsenosť, kde si starí ľudia môžu spievať, tancovať, skladať piesne, spomínať, rozpamätávať sa a zapamätávať si informácie. Hudba, znejúca navôkol, môže povzbudiť starého človeka k tomu, aby sa zaujímal o svoje prostredie. Neverbálne sa majú možnosť prejaviť aj tí, u ktorých hovorené slovo absentuje a pomocou hudby a spevu si tak navodzujú cenné emócie a spomienky.


Podujatie sa koná v rámci projektu Čírenie spomienok 2023.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Čírenie spomeniek 2023 - plagát

Zabezpečuje

Mgr. Monika Bartušová; 0901 918 819; vzdelavanie@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fotogaléria

14 fotografií