Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Arteterapia / OBSADENÉ

Arteterapia / OBSADENÉ

Termín: 21.9.2023, 10:00

ÚČASTNÍCKY LIMIT JE NAPLNENÝ. ĎAKUJEME!


Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Arteterapia

pre pomáhajúce profesie a záujemcov o túto tému

Kedy: 21. 9. 2023 o 10.00 do 12.30 h

Miesto konania: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Vstup voľný

Obsah vzdelávania:

  • úvod do arteterapie
  • výtvarné hry na rozvoj kognitívnych funkcií so zameraním na pamäť
  • arteterapeutické aktivity a témy zamerané na relaxáciu a uvoľnenie
  • námety ako "si zaspomínať" pomocou arteterapie
  • diskusia

Lektorka

Mgr. Katarína Mihinová - poradenská psychologička, arteterapeutka, lektorka

Arteterapii sa venuje v rámci združenia Artea od r. 2012 – lektorsky vedie vzdelávacie akcie, workshopy, sebaskúsenostné skupiny rôzneho zamerania pre dospelých (napr. vzťahy, emócie, riešenie problémov, zdroje z detstva). Z oblasti arteterapie absolvovala Foundation in Art Therapy Course organizovaný Britskou arteterapeutickou asociáciou v Londýne. Má ukončený výcvik v Symbol terapii, absolvovala semináre KIP a Dlhodobý kurz muzikoterapie. Absolvovala Systematické kurzy arteterapie u p. Novákovej a v spoločnosti Artter, rôzne krátkodobé arteterapeutické semináre.


  

Podujatie sa koná v rámci projektu Čírenie spomienok 2023.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Čírenie spomienok 2023 - plagát

Miesto konania

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Monika Bartušová; 0901 918 819; vzdelavanie@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fotogaléria

10 fotografií