Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

AMA 2023 okr. Prievidza

Termín: od 2.2.2023, 09:00 do 24.2.2023, 17:00

Workshop “Dekalk“ - surrealistická technika maľby (24. 1. 2023)

Workshop sa uskutočnil v rámci súťaže neprofesionálnych výtvarníkov AMA.


VYHODNOTENIE AMA 2023


Tvorivá súťaž a výstava neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vás pozýva na vernisáž výstavy AMA 2023 1. februára 2023 o 17.00 h v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi.

2. 2. - 24. 2. 2023

pondelok - piatok 9.00 - 17.00 h
vstupné 2 €
žiaci, študenti  a seniori, ZŤP 1 €
vojnoví veteráni zadarmo

Bulletin AMA 2023 v priloženom dokumente (pdf)


 

Poslanie súťaže a výstavy:

Cieľom je podporovať záujmovo-umeleckú činnosť, neprofesionálnu výtvarnú tvorbu v celej jej žánrovej rozmanitosti. Napomáhať v tejto činnosti jednotlivcom, talentovaným autorom. Poskytovať priestor na prezentáciu a tvorivú konfrontáciu výsledkov neprofesionálnej výtvarnej tvorby na okresnej a regionálnej úrovni.

AMA 2023 - plagát 

Súťažné kategórie

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.);

 

II. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.);

 

III. bez rozlíšenia veku

D. kategória: insitná tvorba3 (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.);

E. kategória: digitálna tvorba (grafický dizajn, úžitková grafická tvorba, knižný dizajn, plagát, digitálna maľba, digitálna kresba a pod.);

F. kategória: experiment


 

Do súťaže sa nezaradia:

  • profesionálni umelci – absolventi (Bc., Mgr. art.)
  • práce z oblasti tradičnej ľudovej kultúry
  • reprodukcie diel, kópie diel iných autorov
  • záverečné a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním
  • výtvarných práce, realizované v rokoch 2017 až 2022, s ktorými už výtvarníci súťažili v rámci súťaže Výtvarné spektrum v predchádzajúcich ročníkoch
  • D kategória nie je kombinovateľná s inými kategóriami
  • výtvarné diela obsahujúce textové časti v inom ako v slovenskom jazyku (odporúčanie odovzdávať aj s prekladom do slovenského jazyka)
  • rozmery diela presahujúce 200 x 150 cm

Miesto konania

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Janka Zubajová; 0901 918 822; vytvarnictvo@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fotogaléria

16 fotografií