Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

AMA 2024 Prievidza

Termín: od 21.2.2024 do 27.3.2024

VYHODNOTENIE


Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vás pozýva na vernisáž výstavy AMA 2024, ktorá sa uskutoční 21. februára 2024 o 17.00 h v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi.

Výstava predstaví najlepšie práce 36 neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza.

21. 2. - 27. 3. 2024

pondelok - piatok 9.00 - 17.00 h
vstupné 2 €
žiaci, študenti  a seniori, ZŤP 1 €
vojnoví veteráni zadarmo

Bulletin AMA 2024 v priloženom dokumente (pdf)


Poslanie súťaže a výstavy:

Cieľom je podporovať záujmovo-umeleckú činnosť, neprofesionálnu výtvarnú tvorbu v celej jej žánrovej rozmanitosti. Napomáhať v tejto činnosti jednotlivcom, talentovaným autorom. Poskytovať priestor na prezentáciu a tvorivú konfrontáciu výsledkov neprofesionálnej výtvarnej tvorby na okresnej a regionálnej úrovni.

AMA 2024 - plagát 

 

Súťažné kategórie

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.);

 

II. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.);

 

III. bez rozlíšenia veku

D. kategória: insitná tvorba3 (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.);

E. kategória: digitálna tvorba (grafický dizajn, úžitková grafická tvorba, knižný dizajn, plagát, digitálna maľba, digitálna kresba a pod.);

F. kategória: experiment

Miesto konania

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Janka Zubajová; 0901 918 822; vytvarnictvo@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fotogaléria

11 fotografií