Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Festival Stanislava Chrena 2023 - propozície

Festival Stanislava Chrena 2023 - propozície

Termín: od 21.10.2023 do 22.10.2023

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi pripravuje celoštátnu prehliadku seniorského divadla Festival Stanislava Chrena, ktorá sa bude konať 21. - 22. októbra 2023 v DK Kanianka.

Prehliadka je otvorená všetkým divadelným druhom a žánrom, najrôznejším divadelným postupom, štýlom a poetikám s tematikou staroby, sociálnej vylúčenosti, osamotenia.

  • Záujemcovia sa môžu prihlasovať do 22. septembra 2023 / v priloženom dokumente sa nachádza prihláška (rtf).

  • Podmienky prihlasovania a ďalšie informácie nájdete v priložených propozíciách (pdf).
  • Kontakt a ďalšie informácie: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza. Tel. kontakt: Mgr. Miroslav Hronec, 046/ 512 18 12, mobil: 0901 918 870 mail: miroslav.hronec@rkcpd.sk, info@rkcpd.sk, www.rkcpd.sk

 

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia

Miesto konania

Dom kultúry v Kanianke

Zabezpečuje

Mgr. Miroslav Hronec; 0901 918 870; divadlo@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, DK Kanianka, obec Kanianka, DS S. Chrena Kanianka