Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Kultúra 2014

Kultúra 2014

Termín: 20.2.2015, 17:00

OZ K-2000 - združenie na podporu kultúry hornej Nitry

Trenčiansky samosprávny kraj

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra

Združenie miest a obcí hornej Nitry

Regionálne združenie miest a obcí stredného Ponitria

Oblastná rada Matice slovenskej v Prievidzi

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA - BOJNICE

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza

 

Vážení priaznivci kultúry,
opäť po roku  si prostredníctvom slávnostného večera KULTÚRA 2014
v piatok 20. februára 2015  o 17:00 h v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi (
Dom kultúry Prievidza)

pripomenieme najvýznamnejšie  kultúrne udalosti a tvorivé umelecké činy dosiahnuté nositeľmi kultúry v našom regióne počas predchádzajúceho roka. Zároveň poďakujeme tým inštitúciám, súborom a jednotlivcom, ktorí  úspešne reprezentovali  náš kraj a región, alebo si popri aktívnej činnosti pripomenuli významné jubileum svojho pôsobenia v oblasti kultúry.

Naším zámerom je, aby sa pri tejto príležitosti zišla čo najširšia kultúrna obec a priaznivci kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja a hornej Nitry. Organizátori tohto slávnostného večera si Vás naň dovoľujú čo najsrdečnejšie pozvať.

 

Kultúra 2014 - pozvánka

Kultúra 2014 - TSK - K-2000

 http://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/slavnostny-vecer-kultura-2014-patril-ocenenym-z-hornej-nitry-a-stredneho-ponitria.html?page_id=212485

Miesto konania

Dom kultúry v Prievidzi

Zabezpečuje

Bližšie informácie: 046 / 512 18 10; info@rkcpd.sk

Organizátor

OZ K-2000 - združenie na podporu kultúry hornej Nitry, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a ostatní partneri

Fotogaléria

21 fotografií