Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Slávnostný večer Kultúra 2015

Slávnostný večer Kultúra 2015

Termín: 19.2.2016

K-2000, Trenčiansky samosprávny krajpod záštitou predsedu TSK  Ing. Jaroslava Bašku

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Kultúrne a spoločenské stredisko  Prievidza, Združenie pre rozvoj regiónu hornej Nitry, Združenie miest a obcí hornej Nitry, Regionálne združenie  miest a obcí  Región Stredné Ponitrie, Oblastná rada Matice slovenskej Prievidza - Partizánske, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice

 

V á s   s r d e č n e    p o z ý v a j ú    n a    s l á v n o s t n ý    v e č e r

spojený s poďakovaním a ocenením inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov

pôsobiacich v oblasti kultúry za rok 2015

KULTÚRA 2015

19. február 2016 o 17.00 h  Dom kultúry v Prievidzi

Kultúra 2015 - pozvánka

Miesto konania

Dom kultúry Prievidza

Zabezpečuje

Bližšie informácie: 046 / 512 18 10; info@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a ostatní organizátori

Fotogaléria

21 fotografií