Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Kultúra 2016

Kultúra 2016

Termín: 24.2.2017, 17:00

K-2000, Trenčiansky samosprávny kraj

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Kultúrne a spoločenské stredisko  Prievidza, Združenie pre rozvoj regiónu hornej Nitry, Združenie miest a obcí hornej Nitry, Regionálne združenie  miest a obcí  Región Stredné Ponitrie, Oblastná rada Matice slovenskej Prievidza - Partizánske, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice

 

V á s   s r d e č n e    p o z ý v a j ú    n a    s l á v n o s t n ý    v e č e r

spojený s poďakovaním a ocenením inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov

pôsobiacich v oblasti kultúry za rok 2016

KULTÚRA 2016

24. február 2017 o 17:00
Dom kultúry v Prievidzi

Kultúra 2016 - pozvánka

Miesto konania

Dom kultúry Prievidza

Zabezpečuje

Mgr. Ľudmila Húsková; bližšie informácie: 046 / 512 18 10; ludmila.huskova@rkcpd.sk

Organizátor

OZ K-2000, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a ostatní organizátori

Fotogaléria

31 fotografií