Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Kultúra 2020

Kultúra 2020

Výročné oceňovanie v oblasti kultúry na hornej Nitre, ktoré sa uskutočnilo v komornej podobe bez divákov 09. 06. 2021,  dostalo v tomto roku nový šat.

Pozývame vás sledovať videofilm v réžii Eduarda Gürtlera mapujúci nielen samotné oceňovanie, ale aj názory a nálady nositeľov kultúry v tejto neľahkej dobe.

Súčasťou videofilmu je i spomienka na osobnosti, ktoré nás nedávno opustili.

https://www.youtube.com/watch?v=VlTIct0CJOw

Nad projektom prevzal záštitu predseda TSK Ing. Jaroslav Baška.

Organizátori:

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

Spoluorganizátori:

K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry
Združenie miest a obcí hornej Nitry
Regionálne združenie miest a obcí, región Stredné Ponitrie
Oblastná rada Matice slovenskej Prievidza - Partizánske

Miesto konania

RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Ľudmila Húsková; 046 / 512 18 10; riaditel@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a iní spoluorganizátori