Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Slávnostný večer Kultúra 2017

Slávnostný večer Kultúra 2017

Termín: 16.2.2018, 17:00

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

  • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
  • Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
  • Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

 

a spoluorganizátori

  • K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry
  • Oblastná rada Matice slovenskej Prievidza - Partizánske
  • Združenie miest a obcí hornej Nitry
  • Regionálne združenie  miest a obcí, región Stredné Ponitrie
  • Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice
  • Kultúrne a spoločenské stredisko  Prievidza

 

V á s   s r d e č n e    p o z ý v a j ú    n a    s l á v n o s t n ý    v e č e r

spojený s poďakovaním a ocenením inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov

pôsobiacich v oblasti kultúry za rok 2017

KULTÚRA 2017

16. február 2018 o 17:00
Dom kultúry v Prievidzi

 

Vystúpia: Spevácky zbor Úsmev z Novák, kapela Party Diddles (prvý drumline - bubenícky ensamble amerického typu na Slovensku), recitátor Adam Dragúň, Divadlo A a divadlo Shanti, o.z. z Prievidze, Divadlo Art point teatro v Prievidzi, SZUŠ Xoana z Prievidze, hudobné zoskupenie KapeLLka a Detský folklórny súbor Malý Vtáčnik z Prievidze.

Kultúra 2017 - pozvánka

Miesto konania

Dom kultúry v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Ľudmila Húsková; bližšie informácie: 046 / 512 18 10; ludmila.huskova@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a ostatní organizátori

Fotogaléria

24 fotografií