Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Kultúra 2021

Kultúra 2021

Termín: 20.4.2022, 17:00

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

a spoluorganizátori

  • Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
  • Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
  • Združenie miest a obcí hornej Nitry
  • Regionálne združenie miest a obcí, región Stredné Ponitrie
  • K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry
  • Oblastná rada Matice slovenskej Prievidza - Partizánske

 

V á s   s r d e č n e    p o z ý v a j ú    n a    s l á v n o s t n ý    v e č e r

spojený s poďakovaním a ocenením inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov

pôsobiacich v oblasti kultúry za rok 2021

KULTÚRA 2021

20. apríl 2022 o 17:00 h
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
 

V sprievodnom programe vystúpia Štefan Bučko a Adriena Bartošová.

V priloženom dokumente sa nachádza bulletin Kultúra 2021 (pdf).

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku.

Kultúra 2021 - pozvánka

Miesto konania

sála RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Ľudmila Húsková; bližšie informácie: 046 / 512 18 10; ludmila.huskova@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a ostatní organizátori

Fotogaléria

26 fotografií