Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Kultúra 2022

Termín: 13.3.2023, 17:00

Jedinečná KULTÚRA! Vážime si každého z vás a blahoželáme k vašim oceneniam!


Hlavní organizátori

Trenčiansky samosprávny kraj, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

a spoluorganizátori

  • Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
  • Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
  • Združenie miest a obcí hornej Nitry
  • Regionálne združenie miest a obcí, región Stredné Ponitrie
  • K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry
  • Oblastná rada Matice slovenskej Prievidza - Partizánske

 

v á s   s r d e č n e    p o z ý v a j ú    n a    s l á v n o s t n ý    v e č e r

spojený s poďakovaním a ocenením inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov

pôsobiacich v oblasti kultúry za rok 2022

KULTÚRA 2022

13. marec 2023 o 17.00 h
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

 

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku.

V priloženom dokumente sa nachádza bulletin ku Kultúre 2022 (pdf)

Kultúra 2022 - pozvánka

Miesto konania

sála RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Ľudmila Húsková; bližšie informácie: 046 / 512 18 10; riaditel@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fotogaléria

36 fotografií