Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Jedinečná KULTÚRA! Vážime si každého z vás a blahoželáme k vašim oceneniam!

Tradičné podujatie, ktorého cieľom je vyjadriť vďaku tým, ktorí svoj život zasvätili práci v oblasti kultúry v hornonitrianskom  regióne, sa aj tento rok uskutočnilo v priestoroch RKC v Prievidzi.  

Odovzdávania ocenení sa chopil aj predseda TSK Jaroslav Baška.

O organizáciu podujatia Kultúra 2022 sa opäť postarali aj tri župné kultúrne inštitúcie, a to Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi.

Záštitu prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. „Na  tomto podujatí nie som prvýkrát. Ale aj napriek tomu tu vidím mnoho nových tvárí. To znamená, že na hornej Nitre je stále veľké množstvo šikovných a tvorivých ľudí. Umenie je nevyčerpateľná studnica  príležitostí,“ povedal trenčiansky župan.

Ocenenie si prevzalo celkom 33 laureátov, medzi  ktorými nechýbali folklórne súbory a skupiny, výtvarníci, spisovatelia či fotografi. Jednu z cien predsedu TSK si odniesol aj Vladimír Mešter, riaditeľ župnej hvezdárne v Partizánskom.

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie roky naplnené kultúrou a umením.

Zoznam ocenených Kultúra 2022

Cena predsedu TSK za Osobitný prínos k rozvoju kultúry hornej Nitry

1. Ľubomír Macek, Čereňany, dlhoročný vedúci FS Vtáčnik, vedúci FSk Hôrky Čereňany
2. Spevácko-dramatický súbor Jeseň Partizánske pri príležitosti 25. výročia vzniku
3. Mestská knižnica Bojnice
4. Dušan Hagara, Diviaky nad Nitricou, sochár
5. Vladimír Mešter, Partizánske, hvezdár, popularizátor astronómie

Poďakovanie riaditeľky RKC v Prievidzi za dlhoročnú kultúrno-osvetovú činnosť

6. doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD., Nitra, kulturológ
7. Karol Kobella, Sebedražie fotograf,
8. Gabriela Mikulášová, Prievidza, speváčka, organizátorka kultúrneho života
9. Helena Struhárová, Prievidza, výtvarníčka
10. Alica Buzalková, Handlová, poetka a výtvarníčka

Poďakovanie riaditeľky HNK za dlhoročnú knižničnú činnosť

11. Lenka Gahérová, spisovateľka, Prievidza
12. Katarína Gábrišová, knihovníčka, Bojnice

Poďakovanie riaditeľa HNM za dlhoročnú múzejnú činnosť

13. Barbora Matáková, kunsthistorička, Prievidza

Poďakovanie ZMO Horná Nitra za výrazný podiel na rozvoji miestnej kultúry

14. Štefánia Dadíková, Diviacka Nová Ves, aktivistka kultúry
15. Jarmila Žišková, Handlová, dlhoročná riaditeľka domu kultúry
16. Adela Bolfíková, Lazany, folkloristka
17. Zuzana Krpelanová, Liešťany, aktivistka kultúry
18. Emília Šimorková, Nitrianske Sučany, aktivistka kultúry
19. Kornélia Richterová, Tužina, aktivistka kultúry

Cena OR Matice slovenskej za uchovávanie kultúrneho dedičstva národa

20. Valéria Kucková, Valaská Belá, vedúca dielne ľudovej výšivky

Poďakovanie ZMO Stredné Ponitrie za výrazný podiel na rozvoji miestnej kultúry

21. Eva Kecerová, kultúrno-osvetová pracovníčka, členka MO MS Chynorany
22. Detský folklórny súbor Fialka Partizánske
23. Hudobná skupina Folktón Partizánske
24. Dychová hudba Hradišťanka
25. Jozef Paško, umelecký kováč, Klátova Nová Ves
26. Anna Poláková, recitátorka, aktivistka kultúry, Partizánske

 

Cena riaditeľky Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi za tvorivý čin roka

v oblasti kultúrno- osvetovej činnosti
27. obec Nitrianske Pravno za súbor podujatí Rok Jána Roháča

v oblasti foto - film video
28. Vanda Mesiariková, Prievidza za fotografický projekt DELETED LAND

Cena riaditeľa Hornonitrianskeho múzea za tvorivý čin roka

29. O.Z. Hornonitrie Nitrianske Pravno za projekt venovaný popularizácii ľudového odievania v Hornonitrí

Cena riaditeľky Hornonitrianskej knižnice za tvorivý čin roka

30. Peter Chudý, Nedožery Brezany za knižné publikácie Spolok Judášov a Hlava ako dôkaz

Cena K-2000 za realizáciu netradičných kultúrnych projektov

31. Detské oddelenie Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi za zbierku kníh pre deti detských domovov
32. Mgr. art. Jozef Lenhart, Bojnice za projekt Pro Patria venovaný obnove pamiatok ľudovej
architektúry
33. Detský folklórny súbor Malý Vtáčnik Prievidza za program O dvanástich mesiačikoch

 

In Memoriam  len pripomenutie si, bez oceňovania

 Oľga Šarinová, výtvarníčka, Prievidza
 Peter Dolný, aktivista kultúry, Hradište
 Ľudmila Ivanovičová, folkloristka, Partizánske
 Ferdinand Stanček, dlhoročný riaditeľ RKC v Prievidzi

 

Zdroj: TSK.sk

Foto: Peter Cagáň

codnes.sk

Fotogaléria

36 fotografií