Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Záujmové vzdelávanie

„Umenie kreativity" prostredníctvom kultúrno-osvetovej činnosti a celoživotného vzdelávania.

 

Umenie má vo výchove k tvorivosti dominantné postavenie. Tvorivá umelecká činnosť vedie k rozvíjaniu talentu a k osvojovaniu technických zručností - práve o to sa prostredníctvom aktivít Regionálneho kultúrneho centra snažíme.


Záujmové vzdelávanie je v dôležitou súčasťou práce aj nášho oddelenia záujmovo-umeleckej, v ktorom okrem súťaží, prehliadok a festivalov pripravujeme aj školiteľské podujatia zamerané na jednotlivé oblasti ZUČ.


Často využívanými formami záujmového vzdelávania sú prednášky pre verejnosť na rôzne témy (pri príležitosti významných dní,  zdravie, životný štýl, história, architektúra, príroda, folklór, divadlo, hudba a pod.)


Ďalšou formou kultúrno-vzdelávacích aktivít, o ktoré je veľký záujem, sú tvorivé dielne – workshopy / kurzy pre deti i dospelých, konajúce sa pravidelne i jednorazovo počas roka, napr. ako sprievodné podujatia k výstavám, súťažiam, alebo ako ponuka na využitie času počas celého roka.

Vedomostný kvíz počas kampane Týždňa mozgu

Vedomostný kvíz počas kampane Týždňa mozgu

Vedomostný kvíz počas kampane Týždňa mozgu

Vedomostný kvíz počas kampane Týždňa mozgu

Vedomostný kvíz počas kampane Týždňa mozgu

Vedomostný kvíz počas kampane Týždňa mozgu

Vedomostný kvíz počas kampane Týždňa mozgu

Kam s deťmi v piatok počas letných prázdnin? No predsa k nám!