Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Piatkový vedomostný kvíz

Pripravili sme pre vás sedem zaujímavých kvízov, ktoré tiež môžu prispieť k ochrane pred stratou bystrosti. Na každý deň jeden počas kampane Týždňa mozgu.

 

1. V obci Cigeľ varia vlastnú špecialitu - polievku z fazule „na sladko“ so zeleninou, do ktorej pridávajú sušené slivky. Aký je jej miestny názov?

a) bagaľa

b) kulajda

c) fazuľka

 

2. Pod akým názvom je zaznačená rieka Handlovka na kartografickom type veduty (výtvarné stvárnenie celkového pohľadu na mesto) Prievidze z roku 1835?

a) Špinavá

b) Kalná

c) Mútna

 

3. Vianoce sú považované za najkrajšie sviatky v roku. S nimi sa spájajú aj sviatočné jedlá. S čím sa podávajú vianočné pupáčky?

a) s orechmi

b) s makom

c) s džemom

 

4. Kde sa nachádza najvyššia andezitová lezecká stena na Slovensku?

a) pohorie Vtáčnik - Buchlov

b) pohorie Vtáčnik – Hrádok v Bystričianskej doline

c) pohorie Vtáčnik – Malá Lehota

 

5. Laci Strike, vlastným menom Ladislav Neuschl, je známym tanečníkom a choreografom, ktorý si založil vlastnú tanečnú školu Street Dance Academy. Jeho zásluhou vznikla na Slovensku street dance tanečná scéna. Z ktorého hornonitrianskeho mesta pochádza?

a) Prievidza

b) Nováky

c) Handlová

 

6. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra na Slovensku mapuje niekoľko lokalít, v ktorých je najvýraznejšie riziko zosuvu svahov. Lokality so zvýšenou pohybovou aktivitou sú aj v blízkosti Prievidze. Ktoré sú to?

a) Prievidza – Veľká Lehôtka

b) Prievidza – Malá Lehôtka

c) Prievidza - Hradec

 

7. Na mieste, kde kedysi stál najväčší koncentračný a pracovný tábor na Slovensku, sa nachádza pamätník venovaný všetkým ľuďom, ktorých život bol predčasne a násilne ukončený. Kde v r. 1941 tento tábor vznikol?

a) osada Horné Lelovce pri Novákoch

b) osada Laskár pri Novákoch

c) Nováky

 

8. S ktorým šľachtickým rodom je spätá obec Zemianske Kostoľany?

a) Kostolániovci

b) Majthényiovci

c) Pálffyovci

 

9. Mariánsky vŕšok je prírodný skalnatý výtvor a je obľúbeným vyhliadkovým miestom pre Prievidžanov. Jeho miestny názov je...

a) Bralo

b) Skalka

c) Skala

 

Vašou cenou budú oprášené alebo novozískané vedomosti, ktoré vám nikto nezoberie.

Správne odpovede: 1a; 2c; 3b; 4b; 5c; 6a/c; 7b; 8a; 9c