Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Stredajší vedomostný kvíz

Pripravili sme pre vás sedem zaujímavých kvízov, ktoré tiež môžu prispieť k ochrane pred stratou bystrosti. Na každý deň jeden počas kampane Týždňa mozgu.

 

1. Čo znamená radostník?

a) starejší na svadbe

b) svadobný venček

c) svadobný koláč

 

2. V roku 1800 sa vracala Suvorovova armáda do Ruska z bojov v napoleonskej vojne. Prechádzali aj cez hornú Nitru. Vojakov zachytila zima, tak sa utáborili blízko Prievidze. Mnohí vojaci na následky zranení zomreli a boli pochovaní. Kopčeky hliny existovali do 70. – 80.rokov 20.stor. V ktorom chotári sa nachádzal „ruský cintorín“?

a) Štyri chotáre

b) necpalský chotár

c) laziansky chotár

 

3. Základná umelecká škola v Prievidzi je pomenovaná podľa Ladislava Stančeka, ktorý sa narodil, po odchode na dôchodok žil a zomrel v Prievidzi (1898 – 1979). Čím bol známy tento prievidzský rodák?

a) hudobný skladateľ

b) huslista

c) organista

 

4. Hornovesteničania boli známi aj vďaka obchodovaniu s čerstvým i sušeným ovocím na jarmokoch a trhoch. V roku 1931 bola v obci založená pobočka Slovenskej ovocinárskej spoločnosti. V rámci nej vznikla škola. Aká?

a) záhradnícka

b) štepárska

c) poľnohospodárska

 

5. Jednorožec je mýtický tvor, ktorý fascinuje ľudí od nepamäti a prvé opisy pochádzajú už z antického Grécka. V stredoveku a renesancii bol symbolom dobra a čistoty. Jednorožec si získal približne od 15. storočia obľubu aj v heraldike. Nachádza sa hlavne v mnohých šľachtických erboch i erboch miest v Nemecku, Švajčiarsku a vo Francúzsku, dokonca aj u nás na Slovensku. Ktorá obec z nášho okresu má tohto bájneho tvora vo svojom erbe?

a) Bojnice

b) Kocurany

c) Opatovce nad Nitrou

 

6. V minulosti bolo jedným zo zdrojov obživy v Rudnianskej doline aj chytanie čvíkot (kvíčal). Čvíkoty sa chytali najmä na jeseň a v zime, najčastejšie na lep uvarený z plodov imela, zo živice alebo z ľanového oleja a čvíkotari ich potom predávali na trhoch alebo priamo na šľachtické dvory. Čo je to čvíkota?

a) drozd

b) sojka

c) sluka

 

7. Pohorie nad obcou Nitrianske Rudno vytvára rozprávkovú kulisu. Podľa miestnych ide o siluetu....

a) spiacej devy

b) spiaceho obra

c) spiaceho mnícha

 

8. Dobrovoľný hasičský zbor v Nitrianskom Rudne každoročne od roku 2016 organizuje Beh na Rokoš. Celková dĺžka trate je 6,5 km a súťaží sa v rôznych kategóriách, pričom rekordný čas zvládnutia trate je 0:36:53,6. Kedy sa tento beh koná?

a) 1. máj

b) 8. máj

c) 1. jún

 

9. Dve samostatné obce Brezany a Nedožery sa v roku 1964 zlúčili. Už v januári 1963 na verejnom pojednávaní s občanmi bol odsúhlasený názov budúcej zlúčenej obce, ktorý sa neskôr zmenil. Viete, ako znel pôvodný názov?

a) Nedožerská Briezka

b) Horná Nitra

c) Hornonitrianska Ves

 

Vašou cenou budú oprášené alebo novozískané vedomosti, ktoré vám nikto nezoberie.

Správne odpovede: 1c; 2b; 3a; 4b; 5c; 6a; 7c; 8a; 9b