Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Pondelkový vedomostný kvíz

Pripravili sme pre vás sedem zaujímavých kvízov, ktoré tiež môžu prispieť k ochrane pred stratou bystrosti. Na každý deň jeden počas kampane Týždňa mozgu.

 

1. Je najvyšším vrcholom na území Trenčianskeho kraja a má výšku 1 346 m. n. m. Ktorý je to vrchol?

a) Veľká Javorina

b) Považský Inovec

c) Vtáčnik

 

2. V centre mesta Prievidza je pomenovaná ulica po prievidzskom rodákovi Gustávovi Švénimu,kt. sa narodil v roku 1870 v Prievidzi. Aké povolanie vykonávala táto významná osobnosť našich národných dejín?

a) robotnícky novinár a politik

b) lekár a politik

c) právnik a politik

 

3. Chýrne salašníctvo spojené so svojskou bačovskou tradíciou a kultúrou bolo rozšírené aj v handlovskej doline. Ktorá obec sa  od konca 18. stor. do 40. rokov 20. stor. stala v tejto doline jeho strediskom?

a) Chrenovec

b) Ráztočno

c) Jalovec

 

4. Z akého mlieka sa vyrába žinčica?

a) ovčieho

b) kozieho

c) kravského

 

5. Čo v minulosti znamenalo pomenovanie burger?

a) najbohatší gazda, kt. vlastnil statky, lúky, horu

b) najbohatší richtár

c) najbohatší mešťan, kt. vlastnil dom na námestí

 

6. Zvony tvorili dôležitú súčasť života ľudu. Boli nástrojom komunikácie, oznamovali dôležité informácie. V mestskej časti Prievidze, v Necpaloch, sa nachádza kaplnka zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Jej súčasťou je aj zvon. Z čoho ho zhotovili?

a) liatina

b) oceľová špička leteckej bomby

c) zvonovina

 

7. Pôvod názvu obce je často spojený so zaujímavou interpretáciou. Čo dalo podľa povesti meno obci Jalovec?

a) baza čierna, kt. nazývali ľudovo jalovec

b) jarabina vtáčia, kt. nazývali ľudovo jalovec

c) borievka obyčajná, kt. nazývali ľudovo jalovec

 

8. Jeden zo svätých je ochrancom pred živelnými pohromami a povodňami. Preto mu najčastejšie stavali sochy pri potokoch a na mostoch. Dá sa spoznať aj podľa hviezdičkovej svätožiary. Na jalovskom moste stojí kaplnka s týmto „mostovým svätým“. Kto to je?

a) sv. Ján Nepomucký

b) sv. Florián

c) sv. Gregor

 

Vašou cenou budú oprášené alebo novozískané vedomosti, ktoré vám nikto nezoberie.

Správne odpovede: 1c; 2a; 3b; 4a; 5c; 6b; 7c; 8a