Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Utorkový vedomostný kvíz

Pripravili sme pre vás sedem zaujímavých kvízov, ktoré tiež môžu prispieť k ochrane pred stratou bystrosti. Na každý deň jeden počas kampane Týždňa mozgu.

 

1. Je známe, že z regiónu hornej Nitry pochádza množstvo talentovaných umelcov. Jedným z nich je aj bubeník Ivan Kormaňák. Viete, v ktorej  známej hudobnej skupine pôsobí?

a) Gladiátor

b) No Name

c) IMT Smile

 

2. Súčasťou mesta Prievidza sú aj Necpaly, pôvodne obec nazývaná Necpaly nad Nitrou, ktorá sa prvýkrát spomína v roku 1335. Ako každá obec, aj Necpaly majú svoju tradičnú kuchyňu. Ako sa nazýva sladký múčnik podobný šiškám v tejto časti Prievidze?

a) Otrhaný širák

b) Krapne

c) Čardáš

 

3. V obci Chynorany sa každoročne koná Celoslovenský festival poézie, ktorého účastníkmi boli v minulosti aj známe osobnosti ako napríklad Soňa Müllerová, Štefan Bučko, Roman Polák, Marta Sládečková, či Monika Potokárová. Ktorý významný básnik, podľa ktorého dostal festival názov, z tejto obce pochádzal?

a) Valentín Beniak

b) Milan Rúfus

c) Daniel Hevier

 

4. Ako dokazujú daňové súpisy zo začiatku 18. stor., takmer 50% obyvateľov Prievidze sa zaoberalo obchodom alebo remeslom. Mnohé remeselnícke dielne sa nachádzali na ulici, ktorá si svoj stredoveký ráz udržiavala až do 20. storočia. Viete, o akú známu prievidzskú ulicu ide?

a) Zlatá ulička

b) Dlhá ulica

c) Kláštorná ulica

 

5. Drevená zvonica vo Vyšehradnom z roku 1802, ktorá patrí medzi najstaršie zvonice tohto druhu na Slovensku a dnes je už unikátom medzi podobným stavbami, bola v roku 1996 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. O jej pamiatkovú obnovu sa pričinili členovia OZ Vyšehrad a v r. 2017 bola Majzlanská zvonica prihlásená do súťaže Pamiatka roka, ktorú každoročne udeľuje MK SR a partner ceny Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu. V r. 2018 prácu OZ Vyšehrad poctili najvyšším ocenením, národnou cenou.Ako sa táto cena volá?

a) Fénix 2017

b) Restitutio 2017

c) Pro Monumenta 2017

 

6. Pálfyho trail, Korvínov trail, Gilethov trail, Turzov flow trail. Pre aký dopravný prostriedok sú určené tieto bojnicko - dubnické trasy?

a) štvorkolka

b) motorka

c) bicykel

 

7. V jednej hornonitrianskej obci sú lúky kosené ručnou kosou aj vďaka súťaži v kosení trávy. Kde sa každoročne koná jedno z kôl Slovenskej koseckej ligy v kosení ručnou kosou?

a) Lehota pod Vtáčnikom

b) Cigeľ

c) Podhradie

 

8. V obci Diviacka Nová Ves sa nachádzajú tri kaštiele. Jeden z nich je známy pod „rozprávkovým“ názvom. Ako sa volá?

a) Veveričí zámok

b) Mačací zámok

c) Dračí zámok

 

 

Vašou cenou budú oprášené alebo novozískané vedomosti, ktoré vám nikto nezoberie.

Správne odpovede: 1c; 2b; 3a; 4b; 5a; 6c; 7b; 8b