Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Aktuality

7.10.2021

Zapojte sa do krajskej postupovej súťaže Mladý moderátor 2021, ktorú usporadúvajú naši kolegovia z Považského osvetového strediska.

27.9.2021

6. ročník celoslovenskej súťaže v etnologickom výskume

23.9.2021

Krajská postupová súťaž a prehliadka dospelých speváckych zborov Viva Il Canto

22.9.2021

TEXT: Štefan Fejko, divadelný dramaturg, režisér a pedagóg

26.8.2021
Počuli sme vrúcny hlas 2021 - vyhodnotenie festivalu mariánskych pútnických piesní

Vyhodnotenie festivalu mariánskych pútnických piesní „Počuli sme vrúcny hlas“

17.8.2021

Poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 300 €

2.8.2021

Pozývame vás pozrieť si našu kampaň, ktorú zdieľame na internetovej platforme StartLab.

28.7.2021

Poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 1000 €

11.6.2021

Vyhodnotenie regionálneho kola 67. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých