Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Počuli sme vrúcny hlas - vyhodnotenie festivalu mariánskych pútnických piesní

Termín konania: 15. 9. 2023 o 15.00 h

Miesto konania: Rímsko-katolícky kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Nitrianske Pravno

Organizátori:

 • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • Farský úrad Nitrianske Pravno
 • obec Nitrianske Pravno

Cieľ prehliadky: Hlavným cieľom je zachovávať piesne spojené s významnými mariánskymi tradíciami na Slovensku.

Festivalu mariánskych pútnických piesní sa zúčastnilo 134 účinkujúcich zo speváckych skupín:

 • spevácka skupina Bukovina, Lehota pod Vtáčnikom
 • spevácka skupina Borinka, Zemianske Kostoľany
 • spevácka skupina Malinovec, Veľká Lehôtka
 • spevácka skupina Rozlet, Prievidza
 • spevácka skupina Domovina, Nitrianske Sučany
 • spevácka skupina Vrbinka, Pravenec
 • spevácka skupina Hrádok, Hradec
 • spevácka skupina Roveň, Poruba
 • spevácka skupina Trávniček, Malá Lehôtka
 • folklórna skupina Sielnica, Lazany

Hosťami festivalu boli recitátor Ľudovít Košík, sopranistka Viera Mokošová Sládková a organista Jozef Gluch.

Festival mariánskych pútnických piesní „Počuli sme vrúcny hlas“ navštívilo približne 70 návštevníkov.

V Prievidzi dňa 18. 9. 2023                                                                                      Mgr. Martina Richter, Dis. art.

Fotogaléria

15 fotografií