Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Pani Elena Nedeliaková – profesionálny samouk

S dielami pani Eleny Nedeliakovej sa pravidelne stretávame na prehliadke tvorby neprofesionálnych výtvarníkov, kde získava veľmi často ocenenia. V tomto roku bola ocenená na 60. ročníku Výtvarného spektra v Dubnici nad Váhom v kategórii maľba a postúpila do celoštátnej postupovej súťaže v Leviciach, kde získala ocenenie vo svojej kategórii.

V technike akvarelu dosiahla pani Nedeliaková profesionálnu úroveň. Jej tvorba je rozmanitá, dominujú v nej krajinárske, ale vyskytli sa aj figurálne, abstraktné, či geometrické motívy. V roku 2022 dostala možnosť prezentovať sa výstavou „Harmónia prírody“ v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi.

V septembri 2023 prijala pozvanie Trenčianskeho osvetového strediska a vystavila tu svoje diela pod názvom „Tento moment“.

Výstava je sprístupnená od 8. 9. do 2. 10. 2023.

Výstava Eleny Nedeliakovej Tento moment Autorka diel Elena Nedeliaková