Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Hornonitrianski výtvarníci dosiahli úspech na krajskej postupovej súťaži a výstave neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum

Každoročne organizovaná súťaž krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum aj tento rok vyvrcholila v kaštieli v Dubnici nad Váhom vernisážou, ktorá sa konala 2. 6. 2023. Je to už 27. ročník a výstava potrvá do 2. 7. 2023.

Počas vernisáže boli ocenení aj naši víťazi z regionálneho kola AMA 2023.

Cenu v kategórii A. maľba nad 25 rokov (cena bez určenia poradia) získala pani Elena Nedeliaková. V tejto kategórii dostala čestné uznanie pani Lucia Benková. V kategórii B. kresba a grafika nad 25 rokov dostal cenu (cena bez určenia poradia) pán Michal Gaman. V kategórii C. priestorová tvorba získala čestné uznanie pani Viera Rečková.

Ocenené diela pokračujú do ďalšieho výberu celoštátneho kola 60. ročníka celoštátnej postupovej súťaže.

Na výstave boli vystavené aj obrazy ostatných postupujúcich účastníkov z regionálneho kola.

Blahoželáme oceneným, ale aj zúčastneným a dúfame, že budú pokračovať vo svojej tvorbe s novými výzvami a nápadmi.

Výtvarné spektrum 2023 - plagát