Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

38. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností

38. Hornonitrianske folklórne slávnosti

Termín: 11. 6. – 15. 6. 2024

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi pripravilo v dňoch 11. – 15. júna 2024 38. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností. Hlavný program sa uskutočnil na Námestí slobody v Prievidzi. Na podujatí sa prezentovali hornonitrianski folkloristi a ľudoví remeselníci z celého regiónu hornej Nitry. 

Ústrednou témou slávností sa stalo dieťa a deti, ktorým bolo venovaných viacero programov a sprievodných podujatí. 

Hornonitrianske folklórne slávnosti začali vernisážou výstava Detská hračka v Galérii RegionArt, na ktorej sa počas priebehu prezentujú súčasní výrobcovia a zberatelia tradičných hračiek. Kurátorkou výstavy je Mgr. Erika Antolová, etnologička, kurátorka Múzea bábkarských kultúr a hračiek SNM Modrý Kameň. Súčasťou výstavy je aj prezentácia povestí z hornej Nitry od Jozefa Lenharta. Výstava bude prístupná verejnosti do 31. 7. 2024. 

Slávnosti pokračovali v stredu 12. júna 2024 v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi prezentáciou detských hier s názvom Zahrajte sa! Hosťom bol detský folklórny súbor Barka z Diviackej Novej Vsi. 

Vo štvrtok 13. júna 2024 sa v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi predstavili talenty detského hudobného folklóru, víťazi a úspešní účastníci postupových súťaží v programe Mladé výhonky, folklórna skupina Sielnica uviedla rozprávku na ľudové motívy Múdry Maťko. Novinkou tohtoročných slávností bolo folklórne kino s premietaním filmu Pavla Barabáša o významnom hudobnom skladateľovi Svetozárovi Stračinovi. Hosťom bol synovec Svetozára Stračinu, ktorý potom odpovedal na otázky prítomných divákov a priniesol niekoľko zaujímavých faktov zo života Svetozára Stračinu. 

V piatok 14. júna 2024 bude patrila sála Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi ďalším mimoriadnym programom. Uskutočnilo sa slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s oceňovaním súťažiacich na III. ročníku Prix Pro Patria, čo je cena za záchranu a obnovu tradičnej architektúry hornej Nitry. Nasledoval program jubilujúcej speváčky Magdalény Vaňovej Pieseň v mojom živote a záver piatkového programu patril výnimočnému projektu Ondro a kamaráti

Hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych folklórnych slávností sa konal v sobotu 15. júna 2024 súbežne v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi a na Námestí slobody v Prievidzi ako celodenné podujatie. V RKC v Prievidzi začala remeselná dielňa výroby handrárskej píšťalky, na ktorej sa účastníci dozvedeli o jej histórii a vyskúšali si jej výrobu. Lektormi boli Drahoš Daloš a Daniel Kubizna. V sále RKC v Prievidzi uviedlo divadlo Dvor zázrakov zo Žiliny tradičnú bábkovú rozprávku O troch grošoch

Na Námestí slobody sa program začal o 13.00 h. Predstavil sa zahraničný hosť, slovácky súbor Vonica zo Zlína, ktorý patrí k najstarším folklórnym zoskupeniam na Morave. Po nich vystúpili členovia Klubu slovenského folklóru Mestečko z Leopoldova. Nasledovalo vystúpenie detských folklórnych súborov a detských ľudových hudieb s názvom Veselože, v ktorom sa predstavili DFS Malý Vtáčnik, Malá Lubená, Malá Sielnica, Malá Rokôška, Barka, Sýkorky, Studnička a hosť programu Hájenka z Bratislavy. 

V ďalšom programe Gajdy a píšťalky sa predstavili muzikanti z Oravskej Polhory pod vedením Drahoša Daloša. Nasledoval program folklórnych skupín hornej Nitry s názvom Dieťa – radosť i starosť, v ktorom vystúpili Bazalička z Ráztočna, Bukovec z Diviak nad Nitricou, Boršina z Nitrianskych Sučian, Borievka zo Sebedražia, Hájiček z Chrenovca-Brusna, Košarinka z Temeša, Košovan z Kanianky, Marinka z Novák, Lubená z Poluvsia, Rokôška z Nitrianskeho Rudna, Sielnica z Lazian, Vrchárka z Čavoja, FS Senior Vtáčnik z Prievidze, Daniel Kubizna, Karolína Hájičková, DFS Malá Lubená a DFS Malý Vtáčnik. 

Ďalším hosťom slávností spoza hraníc regiónu bola Ženská spevácka skupina Marína zo Zvolena, ktorá priniesla piesne z okolia Zvolenskej Slatiny, Očovej a Detvy. Súčasťou vystúpenia bola aj škola spevu s Andreou Jágerovou. Medailón bol v tomto ročníku slávností venovaný 40. výročiu založenia folklórnej skupiny Lubená z Poluvsia. Vyvrcholením slávností bolo vystúpenie Folklórneho súboru Urpín z Banskej Bystrice, ktorý vo svojom programe predstavil najmä tance z Horehronia, Čierneho Balogu a Podpoľania. Skvelú atmosféru vyvrcholenia slávností umocnila škola tanca, na ktorej sa návštevníci mohli zoznámiť s tanečnými prvkami horehronských tancov. 

Súčasťou 38. ročníka Hornonitrianskych folklórnych slávností bol tiež remeselný jarmok spojený s tvorivými dielňami a tradičná kuchyňa hornej Nitry.        

Hlavný organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Hlavný partner: Fond na podporu umenia

Spoluorganizátori: mesto Prievidza, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Združenie miest a obcí hornej Nitry, Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi, K-2000

Podujatie podporili: mesto Prievidza v sume 2 515 €, Trenčiansky samosprávny kraj, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Združenie miest a obcí hornej Nitry, Medex Malinová, COOP Jednota, MECOM, Dobrota a.s. 

Hornonitrianske folklórne slávnosti sa konali pod záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku a primátorky mesta Prievidza Kataríny Macháčkovej. 

Tohtoročné slávnosti boli úspešné a pre divákov veľmi atraktívne. 

Ďakujeme všetkým účastníkom a návštevníkom za priazeň a podporu a tešíme sa na 39. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností v roku 2025. 

Mgr. Martina Richter, Dis. art.
manažérka pre folklór
      Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Hornonitrianske folklórne slávnosti 2024

Fotogaléria

39 fotografií