Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Svetozár Stračina

Termín: 13.6.2024, 19:00

Pozývame Vás na premietanie filmu Pavla Barabáša o výnimočnom umelcovi, skladateľovi, ktorého hudobné kompozície nadchýnajú aj tých, ktorí sa tradíciám vyhýbajú.

Zanechal po sebe rozsiahle dielo a nezameniteľný odkaz, ktorý nemá nasledovníkov. Svetozár Stračina, autor hudby k filmom Pacho, hybský zbojník, Sváko Ragan a pod.

Tešíme sa na Vás!

Vstupné 5 €
študenti, dôchodcovia 2 €

Folklórny festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia

Zdroj foto: https://www.pavolbarabas.sk/filmy/svetozar-stracina

Svetozár Stračina - ilustračný obrázok

Miesto konania

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Martina Richter, DiS.art; 0901 918 823; folklor@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi