Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Aktuality

13.1.2022

Vzdelávacie programy s cieľom podporiť ekologickú a environmentálnu výchovu v školách. Sú vhodné pre 2. stupeň ZŠ a SŠ.

8.11.2021

Krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej inštrumentálnej hudby

25.10.2021

Poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 2 000 €

25.10.2021
Thalia 2021 - vyhodnotenie

Thalia 2021 - vyhodnotenie krajskej postupovej súťaže a prehliadky ochotníckeho divadla Trenčianskeho kraja